MENÜ

Menü

Servis İstasyonu ve Sorumlulukları

Servis İstasyonu ve Sorumlulukları

1- Orijinal teslim fişi ibraz edilmediği takdirde ürün teslimatı yapılmaz. Formun 3. şahısların eline geçmesi durumunda doğacak sorunlardan firmamız sorumlu değildir.

2- Servisimize bırakılan ürünlerdeki bilgilerin alınma sorumluluğu müşteriye aittir. Onarım sırasında oluşabilecek veri kaybından firmamız sorumlu değildir.

3- 90 gün içerisinde alınmayan ürünlerden firmamız sorumlu değildir. Azami tamir süresi 20 iş günüdür.

4- Tüketicinin bulunduğu yerde yetkili servis istasyonunun olmaması halinde tüketici ürününü garanti süresi devam ediyor ise ücretsiz kargolayabilmektedir.

5- Tüketiciye en yakın satış istasyonunda satış sonrası hizmet verilmesinin mümkün olmaması durumunda; malın firma merkezine (yetkili servis istasyonuna) ulaştırılması ve geri gönderilmesi ile ilgili olarak tüketiciden nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri talep edilmez.

6- Servis istasyonlarının, Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen hususları içeren belgeleri düzenlemesi ve bunların birer nüshasını tüketicilere vermesi gerekmektedir.

7- Kullanım ömrü süresince malın yetkili servis istasyonlarındaki bakım ve onarım süresi azami tamir süresini geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

8- Malın tamirinin tamamlandığı tarih tüketiciye telefon, kısa mesaj, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü yetkili servis istasyonuna aittir.

9- Malın garanti süresi dışında, servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu fıkra kapsamı dışındadır.

10- Malın garanti süresi dışında, garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir parçasının servis istasyonu tarafından değiştirilmesi veya satılması durumunda, değişen veya satılan parça için altı aydan aşağı olmamak üzere bir garanti süresi bulunmaktadır. 

11- Müşteri ürünü göndermeden önce cihazın içindeki bilgilerin korunmaya alınması veya yedeklenmesi gerekmektedir. Bu nedenle firmamız, servise bırakılan ürünlerin içinde meydana gelebilecek veri kayıplarından sorumlu değildir.

12- Arızalı ürünlerin servise anti statik veya uygun paketlenmiş olarak getirilmesi veya gönderilmesi şarttır. Uygunsuz veya eksik paketleme sonucu oluşabilecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir.

13- Bu formu imzalayarak arızalı ürünleri teslim eden koşulları kabul eder. Bu ürünler firmamızın stokundan çıktığı andan itibaren her türlü risk müşteriye aittir.

14- Müşteriye ürün bilgileri SMS veya elektronik posta ile gönderilecektir.

15- Bu form ile tarafımıza ileteceğiniz kişisel verileriniz servis formu düzenlenmesi, servis süreç takibi, faturalama, kargo ve iletişim süreçlerinde Segment Bilgisayar Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınarak işlenecek ve süreçlerle ilgili şirketlere aktarılabilecektir.